В съвременното строителство най-често използваните конструкции са стоманобетонните.

„Иванчев Инженеринг” предлага проектиране на всички видове стоманобетонни конструкции, с подробни количествени сметки на вложените материали и фигурна спецификация на армировъчната стомана.