„Иванчев Инженеринг” извършва технически консултации и изготвя конструктивни становища, доклади, експертизи и анализи в сферата на инженерното проектиране и строителството.