„Иванчев Инженеринг” изготвя проекти за реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения, свързани с усилване, укрепване, репариране, включително и изграждане на допълнителни конструктивните елементи, с цел конструкцията едновременно да отговаря на предвидените функционални нужди и на съвременните нормативни изисквания.